• Centar Agoga

Vinkovačka TV o Bubble Footballu u emisiji ''Tu oko nas''

Updated: Apr 23, 2018

Nakon službenih predstavljanja Bubble Footballa u Slavoniji, nekoliko Humanitarnih akcija na kojima se igrala ova nova i atraktivna modifikacija nogometa, Bubble Football krenuo je osvajati Slavoniju.


Na jednom od prvih termina na vinkovačkom području, u Ivankovu, gosp. Marko Miladović ispred Vinkovačke TV, za emisiju koju vodi i uređuje, ''Tu oko nas'', posjetio je utakmicu Bubble Footballa, te o samoj aktivnosti i radu Agoga Centra napravio reportažu koju Vam donosimo u nastavku...8 views0 comments