• Centar Agoga

SlavonskaTV - Bubble nogomet našao svoje poklonike i u Osijeku

Agoga Centar, u suradnji sa Krpan-Babić nogometnom Akademijom, u Osijeku je predstavio Bubble Football, novu modifikaciju nogometa koja se po prvi puta zaigrala u Slavoniji i Baranji.


Što su sve rekli glavni akteri kamerama Slavonske Televizije pogledajte u reportaži koju Vam donosimo u nastavku...


13 views0 comments

Izglasano na izbornoj Skupštini Centra Agoga 01.05.2020.

Nadzorni odbor Centra Agoga:

MAJA KURIKAVČIĆ, predsjednik

DAVOR POLJIČAK, član

IVAN ROMAC, član

Izvršni odbor Centra Agoga:

MARKO PUNČEC, predsjednik

KREŠIMIR HUZEK, dopredsjednik

NIKOLINA GALETOVIĆ, tajnica

MATEJ VUKOVIĆ, blagajnik

NIKOLA ROMAC, direktor održavanja    

Stručni odbor Centra Agoga:

bacc.phys.cond. NIKOLA ROMAC, direktor

MATEJ VUKOVIĆ, sportski direktor

KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ, knjigovodstveni servis Ekopen