• Centar Agoga

HRT Radio Osijek o Bubble Footballu

Nakon početnog kontakta prilikom snimanja za medije na Krpan-Babić Akademiji u Osijeku, zahvaljujući gđi. Steli Sep sa HRT-a koja je prenijela informaciju, kontaktirao nas je gosp. Krunoslav sa Radio Osijeka, te nam ponudio mogućnost sudjelovanja, live, u emisiji na Radio Osijeku, gdje bi predstavili Bubble Football i rad Centra Agoga.


Gosp. Krunoslavu, kao i cijelom Radio Osijeku želimo zahvaliti na sudjelovanju u emisiji, a što je sve direktor Centra Agoga, bacc.phys.cond. Nikola Romac rekao o Bubble Footballu i radu Centra Agoga, poslušajte u nastavku2 views0 comments

Izglasano na izbornoj Skupštini Centra Agoga 01.05.2020.

Nadzorni odbor Centra Agoga:

MAJA KURIKAVČIĆ, predsjednik

DAVOR POLJIČAK, član

IVAN ROMAC, član

Izvršni odbor Centra Agoga:

MARKO PUNČEC, predsjednik

KREŠIMIR HUZEK, dopredsjednik

NIKOLINA GALETOVIĆ, tajnica

MATEJ VUKOVIĆ, blagajnik

NIKOLA ROMAC, direktor održavanja    

Stručni odbor Centra Agoga:

bacc.phys.cond. NIKOLA ROMAC, direktor

MATEJ VUKOVIĆ, sportski direktor

KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ, knjigovodstveni servis Ekopen