DNL Univers

Dječja nogometna liga organizira se od 2020. godine na terenu s umjetnom travom SC Utrina. Na DNL Univers sudjeluju djeca u kategorijama U-19, U-17, U-15, U-13, U-11, U-10, U-9, U-8, U-7, a sve utakmice sude službeni suci. Svaki natjecatelj osvaja medalju za sudjelovanje, a 4 najbolje momčadi pehare.

Izglasano na izbornoj Skupštini Centra Agoga 01.05.2020.

Nadzorni odbor Centra Agoga:

MAJA KURIKAVČIĆ, predsjednik

DAVOR POLJIČAK, član

IVAN ROMAC, član

Izvršni odbor Centra Agoga:

MARKO PUNČEC, predsjednik

KREŠIMIR HUZEK, dopredsjednik

NIKOLINA GALETOVIĆ, tajnica

MATEJ VUKOVIĆ, blagajnik

NIKOLA ROMAC, direktor održavanja    

Stručni odbor Centra Agoga:

bacc.phys.cond. NIKOLA ROMAC, direktor

MATEJ VUKOVIĆ, sportski direktor

KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ, knjigovodstveni servis Ekopen