Postani član Centra Agoga...

Temeljem odluke Izvršnog odbora, članovi Centra Agoga ne plaćaju godišnju članarinu. Ono što kao član Centra možete dobiti je sljedeće:

- Pravo na korištenje prostora i opreme Centra Agoga

- Popuste pri sudjelovanju u organiziranim aktivnostima Centra (npr. bubble football i dr.)

- Snižene cijene ulaznica za domjenke i zabave

- Sudjelovanje na Skupštinama Centra i dr.

Nakon što ispunite PRIJAVNICU pošaljite ju na info@centaragoga.com Vašu prijavu odobrava Izvršni odbor na svojoj sjednici, te na taj način postajete član Centra, a članska iskaznica Vam vrijedi godinu dana od dana kada ste postali član. Članska iskaznica biti će Vam dostavljena na kućnu adresu.

 

Uz fizičke osobe, kroz potporu i sudjelovanje u radu Centra Agoga, članovi su također i sljedeće pravne osobe:

Izvršni odbor Centra Agoga:

MARKO PUNČEC, predsjednik

KREŠIMIR HUZEK, dopredsjednik

NIKOLINA GALETOVIĆ, tajnica

MATEJ VUKOVIĆ, blagajnik

NIKOLA ROMAC, direktor održavanja    

Nadzorni odbor Centra Agoga:

MAJA KURIKAVČIĆ, predsjednik

DAVOR POLJIČAK, član

IVAN ROMAC, član

Stručni odbor Centra Agoga:

bacc.phys.cond. NIKOLA ROMAC, direktor

MATEJ VUKOVIĆ, sportski direktor

KRUNOSLAV KUSAKOVIĆ, knjigovodstveni servis Ekopen

Izglasano na izbornoj Skupštini Centra Agoga 01.05.2020.